✓ ✓ بیا بازم دیونه بازی کنیم ✓ ✓

خدارو راضی کنیم مارو به هم برسونه ✓ ✓

✓ ✓ بیا تنهایش نبودش قرار ما ✓ ✓

ای همسفر خوب جاده ها بیا آزاده این راه ✓ ✓

✓ ✓ دستامون اگه دوره دلامون به هم نزدیکه ✓ ✓

روشن میشن این کوچه ها نمیمونن تاریک که ✓ ✓

✓ ✓ تقصیر من بود رفتی باید به هم برگردیم ✓ ✓

ای تکیه گاهم ما عشق رو با هم تجربه کردیم ✓ ✓

✓ ✓ با اون نگاه آخرت چیزی نموند از این دلم ✓ ✓

یه شهر و تنهایی زدم فقط به یاد تو قدم ✓ ✓

✓ ✓ جدایی که راهش نبود برگرد به این روزای خوب ✓ ✓

دستامون اگه دوره دلامون به هم نزدیکه ✓ ✓

✓ ✓ روشن میشن این جاده ها نمیمونن تاریک که ✓ ✓

تقصیر من بود رفتی باید به هم برگردیم ✓ ✓

✓ ✓ ای تکیه گاهم ما عشق رو با هم تجربه کردیم ✓ ✓

بیا بازم دیونه بازی کنیم ✓ ✓

✓ ✓ خدارو راضی کنیم مارو به هم برسونه ✓ ✓

بیا تنهایش نبودش قرار ما ✓ ✓

✓ ✓ ای همسفر خوب جاده ها بیا آزاده این راه ✓ ✓

دستامون اگه دوره دلامون به هم نزدیکه ✓ ✓

✓ ✓ روشن میشن این کوچه ها نمیمونن تاریک که ✓ ✓

متن آهنگ علیرضا روزگار چیکو چیک

متن آهنگ پدرام پالیز جزیره

متن آهنگ مجید رضوی طلا

متن آهنگ سالار عقیلی بی قرار

متن آهنگ همایون شجریان در این شب سیاه

متن آهنگ احمد صفایی فوق العاده

متن آهنگ مهریار امان

✓ ,هم ,بیا ,ها ,ای ,کنیم ,✓ ✓ ,به هم ,✓ بیا ,✓ ای ,نمیمونن تاریک
مشخصات
آخرین مطالب این وبلاگ
آخرین جستجو ها